Vzdělávání v MŠ probíhá ve třech třídách

V mateřské škole máme tři třídy, které jsou věkově heterogenní, smíšené. Děti jsou rozdělovány tak, aby každá věková skupina byla ve třídě rovnoměrně zastoupená. Vycházíme vstříc také přání rodičů a umísťujeme sourozence a kamarády do jedné třídy.

Vzdělávání dětí rozvíjíme přirozenou cestou pomocí prožitků, hry, praktických zkušeností a experimentů. Uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou.