Plány 
Školní vzdělávací program (září 2021) Stáhnout
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (leden 2017) Stáhnout
Plán na školní rok 2021/2022 Stáhnout
Plán spolupráce MŠ a ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Plán prevence sociálně-patologických jevů 2021/2022 Stáhnout
Plán ekologické a environmentální výchovy 2021/2022 Stáhnout 
Plán logopedické prevence 2021/2022 Stáhnout
Plán rozvoje předčtenářské gramotnosti 2021/2022 Stáhnout