Plány 
Školní vzdělávací program (září 2022) Stáhnout
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (leden 2017) Stáhnout

Plán na školní rok 2022/2023

Plán na školní rok 2023/2024

Koncepce školy 2023-2027

Stáhnout

Stáhnout

Stáhnout

Plán spolupráce s rodiči 2022-2025 Stáhnout
Plán prevence sociálně-patologických jevů 2022-2025 Stáhnout
Plán ekologické a environmentální výchovy 2022-2025 Stáhnout 
Plán logopedické prevence 2022-2025 Stáhnout
Plán rozvoje předčtenářské gramotnosti 2022-2025 Stáhnout