Mateřská škola
Školní řád (od září 2019) Stáhnout
Provozní řád (od září 2019) Stáhnout
Denní režim (od září 2019) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (od září 2015) Stáhnout
Úplata za předškolní vzdělávání (od srpna 2015) Stáhnout 

 

Školní jídelna, školné
Vnitřní řád školní jídelny (od prosince 2018) Stáhnout
Platby za stravné a školné (od září 2019) Stáhnout
Alergeny Stáhnout