Mateřská škola
Školní řád (od 1.9.2022) Stáhnout
Provozní řád (od 1.9.2022) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (od září 2015) Stáhnout
Úplata za předškolní vzdělávání  Stáhnout 
Organizační struktura Základní školy a mateřské školy Proseč k 1. 12. 2021 Stáhnout 

 

 

Školní jídelna, školné
Vnitřní řád školní jídelny (od 1.9.2022) Stáhnout
Platby za stravné a školné (od září 2019) Stáhnout
Alergeny Stáhnout