Účet

 • Školné a stravné se platí dohromady v jedné společné platbě pouze převodem na účet.
 • Číslo účtu: 271361238/0300
 • Platby na příslušný měsíc musí být uhrazeny do 20. dne předchozího měsíce.
 • Variabilní symbol platby přidělen školou.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • 400 Kč měsíčně
 • 200 Kč měsíčně v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než 1. září (např. dítě nastoupí do MŠ až 5. listopadu, proto za září a říjen platí 200 Kč měsíčně, a od listopadu platí již 400 Kč měsíčně).
 • 200 Kč měsíčně za červenec a srpen.
 • Vzdělávání v předškolním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 • O výjimku z placení školného je nutné zažádat a důvody doložit příslušným potvrzením.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Úplata za stravování v MŠ

Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina)

 • 37 Kč / den – děti od 2 do 6 let
 • 42 Kč / den – děti od 7 let

Polodenní stravování (přesnídávka, oběd):

 • 29 Kč / den – děti od 2 do 6 let
 • 33 Kč / den – děti od 7 let

Poznámky a příklady:

 • Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce věku 7 let, posuzuje se dle položky „sedmileté dítě".
 • Předškolní děti platí měsíční zálohy ve výši 740 Kč (při celodenním stravování), 580 Kč (bez odpoledních svačin).
 • Ostatní mladší děti platí měsíční zálohy ve výši 1140 Kč (740,- celodenní stravné + 400,- školné), nebo ve výši 980 Kč (580,- polodenní stravné + 400,- školné).
 • Děti sedmileté a starší (s odloženou školní docházkou) platí měsíční zálohy ve výši 840 Kč (840,- celodenní stravné), nebo ve výši 660 Kč (660,- polodenní stravné).

Platby stravné a školné (PDF)