Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

 • Úterý 27. 8. 2019
 • V 15:00 hodin
 • Motýlková třída

Program:

 • přivítání a seznámení s vedením MŠ a učiteli
 • provoz MŠ a režim dne
 • seznam věcí, které děti potřebují v MŠ
 • rozdělení dětí do tříd 
 • vyplnění evidenčních listů a odvádění dětí
 • odhlašování dětí
 • informace o placení obědů, školného 
 • příspěvek na akce
 • dotazy, připomínky, náměty

Těší se na Vás kolektiv MŠ.

spoluprace