V návaznosti na vyhlášený nouzový stav Vládou ČR a přijatá mimořádná opatření rozhodl

zřizovatel společně s vedením školy o uzavření mateřské školy v Proseči ode dne 16. března 2020 do doby odvolání nouzového stavu a mimořádných opatření. 

Proseč 13. 3. 2020

Mgr. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč

 

Pro rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, je k dispozici ke stažení tento tormulář:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) - PDF


 Zveřejněno: 13. 3. 2020