Mateřskou školu otevíráme 1. června v omezeném režimu

ZVEŘEJNĚNO: 15. 5. 2020
AKTUALIZOVÁNO: 22. 5. 2020

Vážení rodiče,

máme za sebou dva měsíce uzavření mateřské školy. Před námi je přibližně měsíc a půl do letních prázdnin.

Jak bude toto období probíhat?

Víte, že již od 11. května se do školních lavic mohli vrátit žáci 9. ročníků za účelem připravy na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. I do naší školy takto "deváťáci" docházejí. Výuka probíhá ve třech dnech za dodržování přísných hygienických pravidel, např. trvalé nošení roušek, měření teploty před vstupem do školy, dodržování rozestupů 2 metry, časté mytí a dezinfikování rukou a mnohá další.
Od 1. června nastoupí dvě skupiny žáků 1. stupně a od 8. června budou moc chodit žáci 2. stupně na individuální konzultace. Vše bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek.

Uvědomuji si a chápu vážnost celé současné situace a problémy některých rodičů, kteří už nutně musí začít chodit do zaměstnání a nemají nikoho, kdo by se jim postaral o děti. Vážím si všech rodičů, kteří s dětmi museli zůstat doma a zvládli to.

Po pečlivém zvážení možností jednotlivých pedagogických pracovníků, našich personálních a organizačních možností, jsem se rozhodl, že provoz v mateřské škole, v omezené podobě zahájíme až od 1. června 2020. Hlavním cílem tohoto otevření naší mateřské školy bude především umožnit docházku dětem výše zmíněných rodičů, těch nejpotřebnějších. Chceme pomoci těmto rodinám a chceme vzdělávat Vaše děti ve školce, ale zároveň i my musíme chránit sebe a své rodiny.

Prosím tedy rodiče, kteří mohou nadále být doma s dětmi na tzv. „OČR“, jsou na mateřské dovolené nebo mohou pracovat z domu či jim děti mohou hlídat prarodiče, příbuzní nebo přátelé, ABY DĚTI DO ŠKOLKY NEDÁVALI.

Dohodli jsme se také, že naše pravidla provozu mateřské školy budou v některých bodech striktnější, než nám doporučilo Ministerstvo školství, ale věříme, že pochopíte proč. Pokud by někdo ze zaměstnanců školky byl virem COVID-19 ohrožen, anebo by se dokonce nakazil, museli bychom školku opět zavřít, na což by doplatily především děti, ale možná i celé jejich rodiny.

Režim otevření MŠ:

Provoz mateřské školy začne 1. června 2020 a skončí nejpozději 26. června 2020. Začátek provozu by měl být 7 do 15 hod.
Vzdělávat se bude ve dvou skupinách po max. 10 dětech. Skupiny se nebudou moci spojovat ani měnit. Každá skupina bude mít pevně stanovené vyučující, kteří se také nebudou měnit.
Docházka do mateřské školy není povinná ani pro "předškoláky", kteří mohou stále využvat materiály na našem webu.

Pravidla:

Pro fungování docházky dětí do mateřské školy zpracováváme pravidla (přílohu našeho školního řádu), která během příštího týdne zveřejníme na našich internetových stránkách a pošleme je emailem rodičům dětí, které budou školku navštěvovat. Pravidla budou pro Vás i Vaše děti závazná a budou řešit například tyto záležitosti:

  • děti si budou chránit dýchací cesty rouškou (nákrčníkem nebo něčím podobným), budou si často umývat a dezinfikovat ruce,
  • každé dítě bude mít u sebe předepsaný počet roušek a sáček na roušky,
  • při vstupu do školky bude každému dítěti změřena teplota,
  • děti budou předány pověřené osobě u vstupu do školky,
  • děti budou maximálně možně dodržovat vzájemné odstupy 2 metry,
  • děti nemohou do školky nosit svoje hračky, knížky apod.,
  • dítě se bude vždy řídit pokyny všech pracovníků školy,
  • zákonnní zástupci odevzdají podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a příslušnosti k rizikovým skupinám,
  • řešení situace náhlého zdravotního problému
  • a mnohé další.

Zdravotní stav a příslušnost k rizikovým skupinám:

ZDE je ke stažení čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a přehled o osobách s rizikovými faktory.

Čestné prohlášení ZŠ a MŠ Proseč 2020 (Google dokument)

Vážení rodiče, pokud se rozhodnete, že Vaše dítě bude muset od června navštěvovat mateřskou školu, tak Vás velice žádám a prosím, abyste pečlivě zvážili zdravotní stav a příslušnost Vašeho dítěte ke zmíněným rizikovým skupinám. Rádi Vaše děti budeme vzdělávat, ale zároveň i my musíme chránit sebe a své rodiny. Proto prosím, abyste čestné prohlášení vyplnili a potvrdili opravdu poctivě s vědomím toho, že je Vaše dítě opravdu zdravé dle textu v prohlášení, nepatří do žádné rizikové skupiny a ani s žádnou takovou osobou nežije v domácnosti.

Přihláška:

Papírovou přihlášku, která bude součástí výše zmíněných pravidel, budeme od rodičů dětí vyžadovat, až se zahájí docházka do školky.

Nyní prosím ty z Vás, kteří chtějí své dítě přihlásit k prezenční výuce, aby napsali svou přihlášku na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 26. května 2020.

Přihláška bude obsahovat:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ A TŘÍDU dítěte, 
JMÉNO, PŘIJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, TELEFONICKÝ KONTAKT zákonného zástupce.

Pro případné dotazy využijte email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon: 733 127 257.

Další informace:

Během příštího týdne dostanete další informace, týkající se organizace a závěru školního roku (vyzvedávání věcí ze šaten a tříd a další).

Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel školy