Děti, které plní povinnou předškolní docházku, se začnou vzdělávat prezenčně.

ZVEŘEJNĚNO: 10. 4. 2021
AKTUALIZOVÁNO: 25. 4. 2021

PREZENČNÍ A DISTANČNÍ VÝUKA od 12. dubna 2021

 • PREZENČNĚ se vzdělávají pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a to ve skupinách nejvýše 15 dětí. Naši předškolní třídu rozdělíme na dvě skupiny.
 • Ostatní děti se vzdělávají DISTANČNĚ (Beruškové a Motýlkové třídě budeme dále zadávat na web tipy na činnost).
 • Děti nemusí mít při výuce nasazenou chirurgickou roušku, ale požadujeme aby děti měly dvě chirurgické roušky ve skříňce.
 • Vstup cizích osob do budovy MŠ je umožněn jen v nezbytně nutných případech a to s ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor).

TESTOVÁNÍ na onemocnění covid-19

 • Děti budou svými rodiči preventivně testovány před přijetím ke vzdělávání ve vestibulu školky antigenním testem a to dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). Nebude-li dítě v tento den přítomno, test se provede v den jeho příchodu.
 • Na následujícím instruktážním videu pro ZŠ je vidět, jak testy vypadají a jak je testování jednoduché: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20.
 • Od úterý 27. dubna budeme používat jiné testy, které jsme k tomuto testování dostali. Opět je možné shlédnout instruktážní video pro ZŠ. Rychlý návod je také k dispozici v následujícím letáku.
 • V případě negativního testu bude dítě přijato k výuce do MŠ.
 • Prosíme rodiče, aby počítali s čekáním 15 - 20 min. na výsledky testů. Také bude záležet na tom, kolik se sejde rodičů s dětmi ve stejný čas.
 • Testování nebudou muset absolvovat děti, které prodělaly nemoc covid-19 a měly v posledních 90 dnech pozitivní PCR test na covid-19 a tuto skutečnost doloží škole (lékařská zpráva, potvrzení z laboratoře s výsledkem pozitivního testu), dále děti, které budou mít potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu ne starší než 48 hodin (z běžného odběrového místa) a nebudou mít žádné příznaky onemocnění covid-19; testovat se nebudou případně muset ani děti, které budou mít certifikát Ministerstva zdravotnictví o absolvování kompletního očkování a od poslední dávky uplyne alespoň 14 dnů.
 • Postup při pozitivním testu dítěte a postup návazných testování: diagram.
 • Informace o zpracování osobních údajů dětí v souvislosti s testováním na onemocnění covid-19: informace zde.