Prosíme rodiče o zodpovědný přístup při návratu dítěte do MŠ.

Informujte, prosím, paní učitelku, která přijímá Vaše dítě po
dovolené do MŠ, o místě vašeho pobytu a splnění podmínek
aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví. Podle aktuálního
opatření mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí, které se
vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy.

 

Takže pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým
rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny
prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v
samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se
podrobily testu a výsledek byl negativní, není možné takto prolomit
povinnost samoizolace. Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak
se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se
ze zahraničí.