Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se koná

  • v úterý 29. 8. 2017
  • v 15.00 hod.
  • v Jahůdkové třídě

Program:

1. přivítání a seznámení s vedením MŠ a učiteli

2. provoz MŠ a režim dne

3. seznam věcí, které děti potřebují v MŠ

4. rozdělení dětí do tříd (připomínky a dotazy)

5. vyplnění evidenčních listů a odvádění dětí

6. odhlašování dětí

7. informace o placení obědů, školného

8. dotazy, připomínky, náměty

 

Těší se na Vás kolektiv MŠ

 

Program schůzky v PDF