Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci na naší základní škole a její provázaností v rodinách jsme se
rozhodli otestovat také děti a zaměstnance MŠ. Po odborných konzultacích jsme se rozhodli pro PCR
test neinvazivní metodou. Odběr se provádí samotestem pomocí neběleného a chemicky
neošetřeného tampónku, který se vloží do úst a poté se vrátí do odběrové zkumavky, viz PCR test.
Testy budou provedeny zdarma v rámci testování podporovaného státem.

 

Testování proběhne ve čtvrtek 14. 10. 2021.

Ve školce bude zákonným zástupcům rozdán informovaný souhlas s provedením testů. Prosím o jeho
vyplnění a zaslání zpět do školy, nejlépe hned druhý den, nejpozději však ve čtvrtek ráno. Výsledky by
nám měly být známy během pátku, popř. v sobotu. V případě pozitivního výsledku vás budeme
neprodleně kontaktovat a informovat o dalším postupu. V případě negativního výsledku vás
kontaktovat nebudeme.

 

Děti, kteří mají potvrzení o prodělání Covid-19 během letošního září, test dělat nebudeme. Testovat
se nemusí ani děti, kteří prodělali covid v posledních 180 dnech nebo jsou očkovaní (na obojí je třeba
mít ve školce doklad). Necháme však na zvážení rodičů, zda děti budou chtít testovat nebo ne, jak
jsme se sami přesvědčili, ani jedna z výše uvedených možností není 100% “pojistka” proti Covid-19.
Pokud je dítě nemocné a máte zájem o provedení testu, kontaktujte třídního učitele nebo vedení
školy.

 

Věříme, že plošným testováním zabráníme dalšímu šíření nemoci a budeme moci spokojeně chodit
do mateřské i základní školy.

 

Předem děkuji všem zákonným zástupcům za spolupráci.

 

Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte se obrátit na vedení školy.

 

Mgr. Romana Pešková