Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou

 Hygienou uvedený poslední den kontaktu (tj. 10. 12.) platí pro všechny děti ze včeličkové třídy, které byly v pátek ve školce. Ostatní děti mají karanténu individuálně. Rodiče si ji dopočítají takto: karanténa se počítá 7/14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Děti, které byly ve školce kterékoli odpoledne v týdnu 6. - 10. 12., mají poslední den kontaktu poslední odpoledne v MŠ (kromě pátečního). Doporučuji všem vyplnit sebetrasovcí dotazník a rovnou se co nejdříve nahlásit na PCR test, protože i kdyby byly děti v kontaktu s pozitivní osobou poslední možný termín, což je pátek, od středy mohou jít na testování. Pokud si nebudete jisti, který den byl posledním kontaktem, neváhejte se obrátit na paní učitelky ve své třídě nebo vedoucí paní učitelku.

 

Váš syn/dcera byl/a ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu/jí nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14 dnů ode dne posledního kontaktu (10. 12. 2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 17. 12. 2021 včetně, maximálně do 24. 12. 2021 včetně. Délka karantény se řídí dle informací níže:

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (10.12.2021) s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do 17. 12. 2021 včetně.

Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 24. 12. 2021 včetně. V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19 (např. bolest hlavy, rýma, pokašlávání, bolest v krku, nadměrná únava, bolesti svalů, teplota, jiné.), je vhodné podstoupit RT-PCR test co nejdříve.

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihnou podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, mohou tento test podstoupit i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 8. den a později. Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto informuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky školy, o karanténě.

 

Elektronickou žádanku na RT-PCR test si rodiče mohou vystavit sami po obdržení automatické SMS zprávy vyplněním tzv. sebereportovacího formuláře v systému chytré karantény. Tento formulář je nutné vyplnit do 6 hodin po obdržení SMS zprávy! V případě, že zákonný zástupce dítěte formulář nevyplní, je kontakt přesměrován na externí call-centrum k navolání trasovacím pracovníkem. S ohledem na rostoucí počet případů však hrozí, že se trasovací pracovník nespojí s rodičem včas a žádanka na RT-PCR nebude na odběrovém místě připravena (odběr bude odmítnut). Po založení žádanky do elektronického systému provede zákonný zástupce dítěte rezervaci na kterémkoli odběrovém místě v regionu. Rezervace se provádí výhradně elektronicky, vybírat lze ze seznamu odběrových míst, např. viz https://testovani.uzis.cz. Zákonní zástupci dětí se následně dostaví s dětmi na odběrové místo, které provádí vyšetření na Covid-19. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte je nutné mít s sebou! Na místě dojde k ověření rodného čísla a automatickému vygenerování žádanky z elektronického systému laboratoří. K cestě na odběrové místo není možné využít hromadnou dopravu! Po vykonání odběru je potřeba se s dítětem co nejdříve odebrat zpět do domácí karantény.

 

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami;

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, průjem, zvracení – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

 

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy