Navýšení stravného od května

Od 1. května 2022 se navyšuje v MŠ stravné. Pro děti do sedmi let je navýšení o 2 Kč, pro děti s odloženou školní docházkou o 3 Kč.

 

Děti do 7 let :přesnídávka -10 Kč - oběd -20 Kč –svačina - 9 Kč

                    celodenní 39 Kč-měsíčně 780 Kč

                    polodenní 30 Kč-měsíčně 600 Kč

 

Děti 7+:přesnídávka 12 Kč –oběd 23 Kč –svačina-10 Kč

                     celodenní 45 Kč - 900 Kč

                     polodenní 35 Kč - 700 Kč

 

Většina rodičů má na účtu dostatek financí a nemusí si zvyšovat zálohy.

                                                                                                               Děkuji za pochopení

                                                                                                Jana Ondráčková, vedoucí stravování