Indiáni, ti se mají! Celý den si jenom hrají. 

Skáčou hejsa, hopsasa, chytají se do lasa….

2022 06 22 indiani 2