Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

 se koná ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 15 hod.

                v Motýlkové třídě

 

Program:

  • přivítání a seznámení s vedením MŠ a učiteli
  • provoz MŠ a režim dne
  • seznam věcí, které děti potřebují v MŠ
  • rozdělení dětí do tříd 
  • vyplnění evidenčních listů a odvádění dětí
  • odhlašování dětí
  • informace o placení obědů, školného 
  • příspěvek na akce
  • dotazy, připomínky, náměty

 

Těší se na Vás kolektiv MŠ

logo