Schůzka pro rodiče předškolních dětí

 se koná dne 25. 8. 2022 v 16 hod.

          ve Včeličkové třídě

 

Program:

  • přivítání
  • povinná školní docházka do MŠ 
  • seznam věcí, které děti potřebují v MŠ
  • omlouvání a odhlašování dětí (omluvný list)
  • informace o placení obědů, školného 
  • příspěvek na akce
  • dotazy, připomínky, náměty

 

Těší se na Vás kolektiv MŠ

logo