Seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí ke školnímu vzdělávání

Rozhodnutí o nepřijetí ke školnímu vzdělávání

 

logo