30. 9. 2021 Září u Motýlků

 1. září nám začal nový školní rok, který bude věnován celoročnímu projektu „Rok stromů“, tomuto jsou přizpůsobena i témata kterými se budeme zabývat. V září to byly tyto: Ve školce jsme kamarádi – Probíhala adaptace nových dětí, dále se děti seznámily s režimem školky a třídními pravidly. Moje kořeny (kam patřím) – Zde se děti naučily představit, říct své jméno, odkud jsou, jak se jmenují jejich rodiče či prarodiče. Co vyprávěl starý dub – Z pohádky se děti dověděly spoustu zajímavostí o dubu, co se vyrábí z dubového dřeva, co to jsou letokruhy nebo alej, jak vypadá dubové listí a založily si Knihu stromů, se kterou budou pracovat i v průběhu roku. Naučily se básničku o žaludech a také se vypravily hledat duby v okolí školky. Dalším tématem byl Strom jako dům – tady se děti seznámily se zvířátky pro které je strom domovem, vyrazily na výpravu za veverkou Čiperkou, kde plnily různé úkoly a také navštívily Záchrannou stanici Pasíčka. S posledním tématem Podzim ťuká na dveře děti zavítaly na pole, tvořily myšlenkovou mapu o tom, co všechno může vidět strom, který roste u pole. Díky básničce Kuřátko a obilí se naučily druhy obilí a velkou legraci si užily při dramatizaci pohádky O veliké řepě. Bylo toho hodně, ale už se těšíme na další společná dobrodružství.

2021 09 30 Z Motlci

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.