Plán spolupráce MŠ a ZŠ

Beseda se školní psycholožkou Mgr. Ivou Košňarovou, učitelkou 1. třídy a rodiči předškoláků v MŠ (školní psycholog pohovoří o školní zralosti a nárocích školy na dítě). 

Plnění: listopad v MŠ


Návštěva budoucích prvňáčků před zápisem v 1. třídě ZŠ, domluví se učitelé z MŠ a z 1. třídy a návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v MŠ. 

Plnění: únor, leden


Společná porada učitelů MŠ a učitelů 1. stupně ZŠ (upřesnění seznamu dětí k zápisu – porovnání s matrikou).

Plnění: březen v ZŠ


Opakovaná návštěva všech předškoláků z MŠ v ZŠ – prohlídka tříd (jejich vyzkoušení, jak to ve škole funguje), kabinetů, školní knihovny, šaten, školní jídelny, společných prostor. 

Plnění: duben-květen


Sportovní akce dětí z MŠ a 1. třídy ke konci školního roku.

Plnění: červen


Děti z MŠ mají možnost využívat naučnou stezku dřevin v areálu ZŠ, planetární stezku, naučný koutek, Kameny v kamenitém kraji, pískoviště a učebnu v přírodě k posezení (pokud v ní neprobíhá výuka). Po domluvě lze využívat cvičnou kuchyňku, tělocvičnu. 

Po celý školní rok


Školní časopis ŠOTEK bude pravidelně zařazovat informace z MŠ. Děti z MŠ a jejich rodiče mají možnost ŠOTEK odebírat. 

Po celý školní rok


Děti z 1. tříd čtou dětem z MŠ.

Plnění: červen


Společné divadlo předškoláků a dětí z prvního stupně ZŠ.

Plnění: květen