Účet

 • Školné a stravné se platí dohromady v jedné společné platbě pouze převodem na účet.
 • Číslo účtu: 271361238/0300
 • Platby na příslušný měsíc musí být uhrazeny do 20. dne předchozího měsíce.
 • Variabilní symbol platby přidělen školou.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • 400 Kč měsíčně
 • 200 Kč měsíčně v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než 1. září (např. dítě nastoupí do MŠ až 5. listopadu, proto za září a říjen platí 200 Kč měsíčně, a od listopadu platí již 400 Kč měsíčně).
 • 100 Kč za každý nahlášený týden v červenci a srpnu.
 • Vzdělávání v předškolním ročníku mateřské školy a dětem s odloženou školní docházkou se poskytuje bezúplatně.
 • O výjimku z placení školného je nutné zažádat a důvody doložit příslušným potvrzením.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Úplata za stravování v MŠ


Děti do 6 let - PŘ - 10 Kč - O - 23 Kč - SV - 9 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)


celodenní 42 Kč - měsíčně 840 Kč


polodenní 33 Kč - měsíčně 660 Kč (přesnídávka, oběd)


Děti 7 let - 12 Kč - 26 Kč - 10 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)


celodenní 48 Kč - 960 Kč


polodenní 38 Kč - 760 Kč (přesnídávka, oběd)

Poznámky a příklady:

 • Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce věku 7 let, posuzuje se dle položky „sedmileté dítě".
 • Předškolní děti platí měsíční zálohy ve výši 840 Kč (při celodenním stravování), 660 Kč (bez odpoledních svačin).
 • Ostatní mladší děti platí měsíční zálohy ve výši 1240 Kč (840,- celodenní stravné + 400,- školné), nebo ve výši 1060 Kč (660,- polodenní stravné + 400,- školné).
 • Děti sedmileté a starší (s odloženou školní docházkou) platí měsíční zálohy ve výši 960 Kč (960,- celodenní stravné), nebo ve výši 760 Kč (760,- polodenní stravné).