Básničky, které jsme se naučili během listopadu.

Drak
Uletěl mi drak, vzhůru do oblak.
Draku, draku, dráčku, sedíš si tam na obláčku.
Poleť za mnou dolů, budem si hrát spolu.

 

Bude zima
Medvěd klepe peřinu,
už se chystá na zimu.
Záležet si musí dát,
až do jara bude spát.

 

Čert
Leze z pekla čert
a to není žert.
Po světě se rozhlíží
a zlobidla vyhlíží.

11 30 beru

11 30 beru1

11 30 beru2

11 30 beru3

11 30 beru4

11 30 beru5

11 30 beru6

11 30 beru7

11 30 beru8

11 30 beru9

11 30 beru11

11 30 beru12

 

11 30 beru13