Jaro u Čmeláčků

 Příchodem jara se Čmeláčci rozlétli do přírody, zažili spoustu dobrodružství u
rybníku, v lese a na louce, vítali na svět narozená mláďata domácích zvířátek,
chodili do knihovny, tělocvičny a učili se vše potřebné k zápisu do školy. Cvrčci
se účastnili v hojném počtu Prosečské hvězdičky, začali připravovat na své
pasování, vymýšleli si a tvořili básničky, učili se program. Během května skončil
pro předškoláky kurz plavání, všem se podařilo zvládnout počáteční nejistotu
z vodního prostředí. Některé děti byly v bazénu úplně poprvé. V řízených
činnostech převažovala témata příroda, člověk, péče o zdraví, dopravní
prostředky. Z básniček byly nejoblíbenější ty tvořené „na míru“. Z písniček
nejraději děti zpívaly svoji Píseň předškoláků, Na políčku v jetelíčku a Co schází
jaru.

25 30 cmel1

25 30 cmel2

25 30 cmel3

25 30 cmel4

25 30 cmel5

25 30 cmel6

25 30 cmel7