Když podzim čaruje

- roční období (jaro, léto, podzim, zima) – nyní je….PODZIM
- podzimní měsíce (září, říjen, listopad)
- pohádka O veliké řepě (rozbor pohádky – postavy, spolupráce, ponaučení)
- dramatizace pohádky O veliké řepě + procvičení předložkových vazeb před/za, mezi, první/poslední
- grafomotorika – krouživý pohyb, svislé čáry - prší, bod – slunečnicová semínka, mák
- zkoumání ovoce: tvar, chuť, vůně
- výroba křížal: mytí jablek, hrušek, část loupání slupek, krájení křížal příborovým nožem, rovnání do sušičky, pozorování sušení, ochutnávka
- výroba slunečnic ze slaného těsta + opis receptu ze slaného těsta
- hra „Já mám, kdo mám“ – s názvy zeleniny
- založení knihy Stromy – kniha pozorování a aktivit
- „Já a můj kaštan“ – chvilka s kaštanem, sdílení pocitů
- příběh „Smutný drak“ – poslech, práce s textem, manipulace s obrázky – vytváření dvojic = mašličky od draka
Den stromů – setkání se skřítkem Jírovečkem, rozbalování dárečků, vytvoření skřítka na kmeni stromu jírovce, hra s kaštany,
Vv soutěž – LAND ART – vytvoření včelky z přírodnin, skřítka a panenky z listí

 

Pohybové hry:
Skřítek Podzimníček ztratil čepičku a ta měla podzimní barvičku….
Protahovací cvičení s drakem Mrakem
pohyb. vyj, básničky – Drak, Vítr – hra s peříčky

 

♪♫ Písničky:
Skřítci Podzimníčci
Jaro, léto, podzim, zima
Lesní skřítci
Cib, cib, cibulenka
Měla babka, čtyři jabka“ – tanec mazurka
Tluču, tluču mák
Čížečku, čížečku
„Stromy“ a „Kaštany“ – Svěrák, Uhlíř
„Ať si prší, ať si leje“ – zpěv, rytmizace, hra na hudební nástroje
„Listopad, listopad“

 

Básničky:
slovní hádanka „Strom“
Modrý mráček darebáček
Spadl kaštan do travičky
Foukej, foukej větříčku
Já jsem švestka tmavě modrá

2022 11 28 vcelky1

2022 11 28 vcelky2

2022 11 28 vcelky3

2022 11 28 vcelky4

2022 11 28 vcelky5

2022 11 28 vcelky6

2022 11 28 vcelky7

2022 11 28 vcelky8

2022 11 28 vcelky9

2022 11 28 vcelky10

2022 11 28 vcelky11

2022 11 28 vcelky12

2022 11 28 vcelky13

2022 11 28 vcelky14

2022 11 28 vcelky15

2022 11 28 vcelky16

2022 11 28 vcelky17