Vzdělávací program naší MŠ je doplněn nabídkou zájmových kroužků a zájmových činností, které podporují sebedůvěru dětí, učí je novým dovednostem a umožňují a podporují spolupráci dětí s ostatními dětmi z jiných tříd.

Pěvecký kroužek Cvrčci

Logopedická péče

Plavání

Tancování pro děti

Keramika, angličtina a sportovní hry budou plněny v dopoledních hodinách v rámci ŠVP.


Pěvecký kroužek Cvrčci

Pěvecký kroužek je rozdělen do dvou skupin:

1. Skupina - předškolní třída

 • Kdy: v dopoledních hodinách /v rámci programu třídy/
 • Kde: v Předškolní třídě
 • Kroužek vedou: Edita Vanžurová, DiS., Mgr. Hana Vobejdová

2. Skupina - zájemci z Motýlkové a Beruškové třídy

 • Kdy: v úterý 9.15 - 10.00 hod. /od října do května/
 • Kde: v Motýlkové třídě
 • Kroužek vedou: Ilona Šenkýřová, Jana Vaňousová, DiS.
 • Celoroční poplatek: 70 Kč - slouží na odměny pro děti

Kritéria pro přijetí:

 • zvládnutá adaptace na prostředí MŠ
 • zájem o hudební činnosti, zpěv
 • spolupráce s rodiči

Cílem našeho snažení je:

 • rozvoj hudebního i rytmického cítění a vyjádření
 • rozvoj v řečové oblasti - gymnastika mluvidel, artikulační a dechová cvičení
 • pohybové ztvárnění písniček, cvičení při hudbě s prvky aerobiku, taneční hry
 • instrumentální hra – hra na rytmické a melodické nástroje
 • posilování sebevědomí, možnost seberealizace
 • příprava a nácvik vystoupení na koncertech

cvrcci 2cvrcci

Nahoru


Logopedická péče

Zaštiťuje: Mgr. Petra Malíková

Zajišťují: odborně vyškolené logopedické asistentky - Pavla Černá a Mgr. Karla Nováková

Kdy: středa 13.30 - 15.30, dále po individuální domluvě

Cíl: Správný vývoj řeči (výslovnosti) u dítěte a při odchylkách od norem zvládnutí správné výslovnosti před nástupem dítěte do ZŠ (individuální péče a spolupráce s rodiči), důležité je dle návodu procvičovat doma!!

Dále:

 • rozvoj řeči a jazyka
 • dobrá výslovnost všech hlásek
 • gramatická správnost řeči
 • dostatečná slovní zásoba
 • bezproblémová komunikace

Nahoru


Plavání

Březen, duben a květen, vždy ve čtvrtek od 10 do 11 hod.

plavani 1

Nahoru


Tancování pro děti

Zajišťuje: Taneční škola BESTA Chrudim

Cena kurzu: 380 Kč za 5 lekcí

tancovani

Nahoru