Vzdělávací program naší MŠ je doplněn nabídkou zájmových kroužků a zájmových činností, které podporují sebedůvěru dětí, učí je novým dovednostem a umožňují a podporují spolupráci dětí s ostatními dětmi z jiných tříd.

Pěvecký kroužek

Logopedická péče

Plavání


Pěvecký kroužek

Cílem našeho snažení je:

 • rozvoj hudebního i rytmického cítění a vyjádření
 • rozvoj v řečové oblasti - gymnastika mluvidel, artikulační a dechová cvičení
 • pohybové ztvárnění písniček, cvičení při hudbě s prvky aerobiku, taneční hry
 • instrumentální hra – hra na rytmické a melodické nástroje
 • posilování sebevědomí, možnost seberealizace
 • příprava a nácvik vystoupení na koncertech

cvrcci 2cvrcci

Nahoru


Logopedická péče

Zaštiťuje: Mgr. Petra Malíková

Zajišťují: odborně vyškolené logopedické asistentky -  Mgr. Karla Nováková, Mgr. Věra Stoklasová a  Pavla Černá, DiS.

Kdy: čtvrtek, pátek a dále po individuální domluvě

Cíl: Správný vývoj řeči (výslovnosti) u dítěte a při odchylkách od norem zvládnutí správné výslovnosti před nástupem dítěte do ZŠ (individuální péče a spolupráce s rodiči), důležité je dle návodu procvičovat doma!!

Dále:

 • rozvoj řeči a jazyka
 • dobrá výslovnost všech hlásek
 • gramatická správnost řeči
 • dostatečná slovní zásoba
 • bezproblémová komunikace

Nahoru


Plavání

Probíha v plaveckém bazénu ve Skutči.

plavani 1

Nahoru