Plány 
Školní vzdělávací program (září 2022) Stáhnout
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (leden 2017) Stáhnout
Plán na školní rok 2022/2023 Stáhnout
Plán spolupráce s rodiči 2022/2023 Stáhnout
Plán prevence sociálně-patologických jevů 2022/2023 Stáhnout
Plán ekologické a environmentální výchovy 2022/2023 Stáhnout 
Plán logopedické prevence 2022/2023 Stáhnout
Plán rozvoje předčtenářské gramotnosti 2022/2023 Stáhnout