Plány 
Školní vzdělávací program (září 2018 - včetně dodatku č. 1) Stáhnout
Dodatek č. 1 k ŠVP PV "Leťte s námi právě teď, poznat ten náš krásný svět" Stáhnout
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (leden 2017) Stáhnout
Plán na školní rok 2020/2021 Stáhnout
Plán spolupráce MŠ a ZŠ 2019/2020 Stáhnout
Plán prevence sociálně-patologických jevů 2019/2020 Stáhnout
Plán ekologické a environmentální výchovy 2019/2020 Stáhnout 
Plán logopedické prevence 2019/2020 Stáhnout
Plán spolupráce s klinickým logopedem 2016/2017 Stáhnout
Plán rozvoje předčtenářské gramotnosti 2019/2020 Stáhnout
Plán spolupráce s rodiči 2019/2020 Stáhnout
Program hudební oblasti 2019/2020 Stáhnout