Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici na vyžádání u vedoucí školní jídelny.
V její nepřítomnosti informace podá některá z kuchařek.