Současnost mateřské školy

Současná MŠ sídlí v původní budově, která prošla rekonstrukcí. K budově patří dobře vybavená zahrada, kterou využíváme k hrám při pobytu venku, pokud se nejde na vycházku do blízké přírody.

Naše zahrada

Na zahradě je kryté pískoviště, nový komplex prolézaček se skluzavkou, nový altán na ukládání hraček a věcí. Část plochy je vydlážděná a děti mohou využívat stoly a lavičky na klidové aktivity venku. Obohacením je venkovní tabule na kreslení a přírodní materiály ke hrám. Zahrada se postupně dovybavuje za pomoci zřizovatele, sponzorů a rodičů.

Budova školky

V budově jsou umístěny tři třídy. V přízemí se nachází jedna třída, šatny, ředitelna, školní kuchyně, umývárny a technické zázemí. V prvním patře jsou dvě třídy, sborovna, kabinety, přípravna školnice, umývárny.

Jak funguje stravování

Školní kuchyně je vlastní v budově školy, děti tedy mají čerstvé jídlo. MŠ nemá jídelnu, stravování probíhá ve třídách.

Po obědě na kutě

Po obědě je herna upravována jako ložnice pro děti na odpolední odpočinek. MŠ nemá samostatnou ložnici pro děti. Výraznou změnou je nové účelné uložení lehátek každého dítěte zvlášť. Celková kapacita v nynějších třídách je 100 dětí.