Díky spolupráci s různými partnery můžeme dětem zprostředkovat opravdu bohatý, smysluplný a záživný vzdělávací program, kterým naplňujeme ŠVP.

Spolupracujeme například:

 • s městem Proseč
 • s žáky a učiteli základní školy
 • s klinickou logopedkou MUDr. Petrou Malíkovou
 • se Sborem dobrovolným hasičů
 • s Městskou policií Skuteč
 • s římskokatolickou i evangelickou farností Proseč
 • se Záchrannou stanicí a Ekostanicí Pasíčka
 • s Klubem seniorů Proseč
 • s pěveckým sborem DUHA
 • s městským muzeem
 • s městskou knihovnou Proseč
 • s firmou Odehnal a syn