Zápis do MŠ 2023
Vyhlášení zápisu dětí do MŠ Proseč Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Stáhnout

 

Žádosti a formuláře
Žádost (všeobecná, např. o IVP, o uvolnění na 3 a více dní atd.) Stáhnout
Dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte do MŠ od školního roku  Stáhnout
Žádost o ukončení docházky do mateřské školy Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů, fotografií atd. Stáhnout
Pověření k vyzvedávání dítěte z mateřské školy Stáhnout