Aktuální dokumenty pro konec školního roku 2020
Školní řád - dodatek kprovozu od června 2020 (platný od 1. 6. 2020) Stáhnout
Vnitřní řád školního stravování (platný od 1. 6. 2020) Stáhnout 
Čestné prohlášení o o zdravotním stavu dítěte (platné od 15. 5. 2020) Stáhnout 

 

Mateřská škola
Školní řád (od září 2019) Stáhnout
Provozní řád (od září 2019) Stáhnout
Denní režim (od září 2019) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (od září 2015) Stáhnout
Úplata za předškolní vzdělávání (od srpna 2015) Stáhnout 

 

Školní jídelna, školné
Vnitřní řád školní jídelny (od prosince 2018) Stáhnout
Platby za stravné a školné (od září 2019) Stáhnout
Alergeny Stáhnout