Informace o uzavření MŠ od 16. 3. 2020 a náměty na činnosti

Placení školného a stravného

V období uzavření mateřské školy od 16. 3. 2020 do odvolání, na základě rozhodnutí zřizovatele a vedení školy, nebude vybírána úplata za předškolní vzdělávání. V tomto období není nutné platit zálohy na stravné. Pokud je platíte, budou Vám vráceny standardně na konci školního roku při ročním vyúčtování.


Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
  • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

V dnešní době už také víme, že krizová opatření vlády budou trvat ještě několik týdnů a my na to reagujeme tak, že i naši mateřskou školu necháme uzavřenou po dobu uzavření základních škol.

Pokud máte zájem se nechat inspirovat více, než je uvedeno výše, tak Vám začneme na našich webových stránkách zveřejňovat náměty na činnost, která naplňuje náš školní vzdělávací program. Tyto náměty a práce pro Vás nejsou povinné, nemusíte nám je odevzdávat ani nijak posílat, nebudeme kontrolovat jejich splnění. Vše je pro Vás čistě dobrovolné.

Pokud jde o děti, které se letos chystají na povinnou školní docházku, tak doporučujeme, abyste připraveným materiálům věnovali větší pozornost.

Přejeme Vám, abyste toto nelehké období dobře zvládli, zejména ve zdraví.

Jménem všech učitelek mateřské školy,

Mgr. Josef Roušar, ředitel školy,

Pavla Černá, DiS., vedoucí učitelka MŠ.


Náměty na činnosti pro předškoláky

Materiály na dobrovolné činnosti pro předškoláky najdete v sekci Rodiče / Třída předškolní  / Činnosti, zobrazit je můžete také zde.


Uzavření mateřské školy

V návaznosti na vyhlášený nouzový stav Vládou ČR a přijatá mimořádná opatření rozhodl

zřizovatel společně s vedením školy o uzavření mateřské školy v Proseči ode dne 16. března 2020 do doby odvolání nouzového stavu a mimořádných opatření. 

Proseč 13. 3. 2020

Mgr. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč

 

Pro rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, je k dispozici ke stažení tento tormulář:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) - PDF