Vzhledem k novým opatřením vlády nastanou od 1. března následující organizační změny.

ZVEŘEJNĚNO: 1. 3. 2021
NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: 24. 3. 2021

UZAVŘENÍ MŠ

DISTANČNÍ VÝUKA PRO DĚTI V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, budou připravovány a zveřejňovány NÁMĚTY NA ČINNOST. Najdete je také na stránce ŠKOLKA / VZDĚLÁVÁNÍ / DISTANČNÍ VÝUKA.

DOBROVOLNÉ AKTIVITY PRO DĚTI Z BERUŠKOVÉ A MOTÝLKOVÉ TŘÍDY

Na webu naší mateřské školy na stránce ŠKOLKA / VZDĚLÁVÁNÍ / DISTANČNÍ VÝUKA najdete také náměty na dobrovolné činnosti pro děti z Motýlkové třídy a Beruškové třídy.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Za měsíc březen nebude vybírána úplata za předškolní vzdělávání.
  • V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v dalších kalendářních měsících, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v daném kalendářním měsíci.
  • Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena při vyúčtování na konci školního roku.