se koná ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 13:30 do 17:30 hod. na 1. stupni základní školy v Proseči.

ZÁPIS SE KONÁ BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. K ZÁPISU SE DOSTAVÍ POUZE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI.

  • dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
  • dětí, kterým byl v roce 2020 odložen začátek školní docházky, 
  • děti mladších (narozených do konce června 2016), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 k plnění povinné školní docházky jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře (tzn. oba dokumenty). Předložení těchto vyjádření je nutné již při zápisu. 

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Při žádosti o odklad školní docházky rodiče navíc předloží doporučení lékaře a ŠPZ. Současně se bude předběžně zjišťovat, zda dítě bude navštěvovat školní družinu. 

Z důvodu urychlení zápisu a minimalizace vzájemného kontaktu Vás žádáme, abyste si přinesli již vyplněnou žádost o přijetí, případně vyplněnou žádost o odklad školní docházky. Oba formuláře najdete na webových stránkách školy. DĚKUJEME.

Ve výjimečných případech bude ředitel školy přijímat a vyřizovat žádosti do 30. 4. 2020. 

 

zapis 2020 m

 Vyhlášení zápisu do 1. třídy ZŠ Proseč pro školní rok 2021/2022 (PDF)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF) 

Všechny potřebné dokumenty a další podrobné informace najdete na webu základní školy v sekci Dokumenty / Ke stažení.