Milí rodičové

 22.11.2021 proběhne ve vaší školce depistáž poruch komunikace. Depistáž probíhá tak, že si logoped pohraje a popovídá s vaším dítětem. Cílem krátkého orientačního vyšetření je včasný záchyt narušené komunikační schopnosti (vady řeči), případně školní nezralosti či záchyt jiných obtíží. Výsledkem depistáže je případné doporučení k podrobnému speciálněpedagogickému vyšetření.

Z depistáže obdrží každý rodič krátkou zprávu o tom, jak se jeho dítku dařilo. Zprávu si budete moci vyzvednout ve vaší mateřské škole.
 
V případě zájmu, prosím vyplňte Žádost, Informovaný souhlas a souhlas GDPR (vše k dostání u paní učitelky) a COVID. Dítko nemůže být bez podepsaných formulářů vyšetřeno.
 
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit.
Děkuji, Monika Voralová
SPC Skuteč
Tel: 730 187 640