Uzavření MŠ

 Po domluvě se zřizovatelem města Proseč bude MŠ v pátek 18.11. 2022

uzavřena z důvodu nahlášení malého počtu dětí.

Děkujeme za pochopení.

 

Pavla Černá, DiS.
zástupkyně ŘŠ pro MŠ

zs a ms prosec