18. 12. 2020 Předvánoční čas u Včeliček

 V posledním měsíci v roce si předškoláci užili ve školce Vánoce. Zapojili se do výroby vánočních
ozdob, přání a betlémů, poslouchali vánoční písničky a koledy a také se radovali z adventních
překvapení a dárků od Ježíška. Vánoční atmosféru jsme si užívali nejen ve třídě, ale i venku. Příjemné
bylo setkání všech tříd na zahradě MŠ, kde máme betlém, který se tento rok rozrostl o nová zvířátka.
Radost nám také dělají krmítka a budky od rodičů a dětí. Jsou nádherná a líbí se i ptáčkům, kteří už je
navštěvují. O svou nadílku nepřišly ani zvířátka v lese, za kterými jsme se vydali ke krmelci. Užijte si
vánoční čas, ať je plný radosti a pohody.

2020 12 18 Pedvnon as u Veliek

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.