Naučili se básničky:

Během tohoto tématu mravenečci poznávali sebe, své kamarády, ale i svůj blízký svět.

- Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět.
Hmatem pozná, co je hladké, chuť mi poví, co je sladké.
Čich ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.
Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k naslouchání.

 

- Už je ráno, bílý den, honem vstávej, poběž ven.
Mravenečci školku mají, rádi do ní chodívají.

 

- Když se ráno probudíme, vyskočíme z postelí.
Řekneme si dobré ráno a jsme všichni veselí.

 

♪♪♫ Písničky:
- Tluče MRAVENEČEK, tluče na buben
a svolává hochy, hoši pojďte ven!
Zahrajem si, zazpíváme, velkou srandu uděláme,
hola, hola hej, nikdo nemeškej!

 

- Ať ve škole, na ulici, na louce či v lese,
písnička o usmívání ať se světem nese.
Kdo se vždycky hned po ránu dobře naladí
A nabídne úsměv, toho štěstí nezradí.

 

Nejkrásnější den je přece právě ten,
Když se všichni rádi máme, na sebe se usmíváme.
Nejkrásnější den opět prožijem,
Když usmání oplatíme zas jen úsměvem.

10 09 smysly1

10 09 smysly2

10 09 smysly3

10 09 smysly4

10 09 smysly5