V květnu jsme se věnovali tématům přátelství a pospolitost.

Děti se naučily:

♪♫ Máme vás rádi, mámy, tátové, máme vás rádi právě takové,
i když se dopouštíte chybiček, co na tom, to je úděl všech lidiček.

Mějte nás rádi, mámy, tátové, mějte nás rádi právě takové,
víme to od dědy a babičky, že jsme váš obrázek věrný celičký.

♪♫ „Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát“
♪♫ „Když máš radost a víš o tom zatleskej“
♪♫ „Muzikantská rodina“

Básnička „Kamarád“
Kamarád, kamarád, to je ten, co mě má rád.
Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím, po zádech ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi, protože se máme rádi.

05 30 mravenci1

05 30 mravenci2

05 30 mravenci3

05 30 mravenci4

05 30 mravenci5